.: آخرین یادداشت ها:.

یادداشت ها و روزانه های من

شصت دقیقه برای داشتن هر روزِ بی نظیر

برای رسیدن، باید بدانیم که میخواهیم اساسا به کجا برسیم ...

وقتی موفقیت به سمت شما جذب میشود!

برای به دست آوردن چیزی که قبلا نداشته اید، باید به انسانی ...

هنر برند سازی هنری

هنر برندسازی هنری نقل قولی در مورد پیکاسو وجود دارد ...

مدرسه هایی برای توهم برندسازی

این آتش زیر خاکستر از آنجا دوباره شعله ور شد، که  رزومه ...

آرشیو یادداشت ها

.: زمینه های همکاری :.

بخش هایی که میتوانید بعنوان همکار روی من حساب کنید

در فضایی که کسب و کارها تمام تلاش خود را میکنند که با روش ها و شیوه های گوناگون پیام های خود را به گوش و چشم مخاطب برسانند، اسپانسری…

من به شما میگویم که برنامه های زمان بر، پر هزینه و دیر بازده برند سازی برای شما کار نمیکند اگر : بیشترین چیزی که ذهن شما را درگیر کرده…

به نظر میرسد که شما کافی ست در یک حوزه ی تخصصی یا هنری خوب کار کنید، مثلا صدای خوبی داشته باشید، پروژه های خوبی را اجرا کرده باشیدو یا…

تا زمانی که کسی از آنچه که شما تولید میکنید و یا خدماتی که ارائه میدهید خبر نداشته باشد، تمامی اقدامات شما از طراحی محصول، تکنولوزژی تولید ،کاهش هزینه های…